dieleythe-banner-vergroot

Veiligheid

Roeien onder winterse omstandigheden

Veiligheid en bruggen

In de winter en het vroege voorjaar kunnen de gevolgen van omslaan zeer ernstig zijn. Bij het te water raken in koud water kun je een koudeshock krijgen (o.a. een reflex om naar adem te happen, wat onder water problematisch is). Ook kun je in koud water al na enkele minuten al onderkoeld raken, waardoor je gedesoriënteerd bent en weinig kracht meer hebt. Meer informatie over wat onderkoeling is, lees je hier: Hypothermie.

Onderkoeling is een sluipend gevaar: het kan je treffen zonder dat je het in de gaten hebt en onderkoeling kan snel intreden. The chilling truth about cold water.

Meer over onderkoeling en hoe te handelen, kun je lezen in een uitgave van de KNRM over Onderkoeling.

 

Hoe koud het water is, kun je zien op de thermometer in de botenloods. Bij een watertemperatuur lager dan 10 graden ontraadt het bestuur iedereen in een skiff (inclusief C1) en in een twee-zonder te gaan roeien. Het gebruik van C1’s en skiffs voor instructie is dan verboden.

Met ingang van het winterseizoen 2015/16 is het roeien in een skiff verboden bij watertemperaturen onder 8 graden Celsius. In 2023 is het reglement en de dispensatieverklaring aangepast voor de winter 2023/2024. De laatste versie kan je onderaan downloaden.

De algemene regels m.b.t. het roeien in de winter tref je aan in het document: Roeien in de winter.

Zeer ervaren roeiers met minimaal scull 3 kunnen dispensatie aanvragen bij het bestuur. Informatie hierover tref je aan in het document: Dispensatieverklaring voor roeien in skiffs.

Bruggen zijn een veelvoorkomend obstakel voor roeiers en een bron voor gevaarlijke situaties en het ontstaan van schades. Daarom is het van groot belang dat roeiers de (voorrangs)regels voor het passeren van bruggen zeer goed kennen en toepassen. In het document Veiligheid bij bruggen is deze informatie inzichtelijk samengevat.

Convenant 2013

Begin 2013 is met de Provincie Zuid-Holland en de Stichting Schuttevaer (belangenbehartiger van de beroepsvaart) een convenant afgesloten om de veiligheid voor alle gebruikers van de wateren in de regio’s Leiden, Delft en Den Haag te verbeteren en te borgen. De belangrijkste aspecten zijn (1) kennis van de vaarregels, (2) zichtbaarheid en (3) begrip voor elkaar.

In de volgende documenten zijn deze afspraken samengevat: Convenant veilig roeien 5 april 2013en Roei_flyer_LR.

incidentenregister

Om inzicht te krijgen in de veiligheid op ons roeiwater houdt Die Leythe een incidentenregister bij. Als dat nodig is worden incidenten aan de KNRB en de vaarwegbeheerder doorgegeven.

 

Bij incidenten kun je aan de volgende voorbeelden denken:

  • Omslaan of uit de boot vallen door gebrek aan ervaring, contact met een andere boot of voorwerp of materiaalpech;
  • Botsing met een vast voorwerp (baken, boei, boot in een stelling) een ander schip;
  • Vollopen door ruw water, botsing met een boot, hekgolven;
  • Letsel of gezondheidsschade b.v. door stoten, onderkoeling, oververhitting, geïnfecteerde blaren;
  • Letsel tijdens het trainen op de ergometer;
  • Materiaalproblemen met de riggers, doloverslagen, boegballen, stellingen, riemen.(Dit zijn schademeldingen die je via Myfleet meldt tenzij het gaat om een incident).
  • Ongewenst gedrag dient aan de vertrouwenspersoon gemeld te worden.

Het is belangrijk dat incidenten gemeld worden, ook als niet alle details bekend zijn. Dus eerst melden en voor zover nodig en mogelijk ontbrekende details later aanvullen.

 

Hoe kan je incidenten melden?

Volg deze link om bij het formulier te komen. Het incident kan gaan over alles wat er in en rondom de sociëteit, botenloods, werkplaats en het roeiwater gebeurt.