dieleythe-banner-vergroot

jubileumboekMaatschappelijke veranderingen, eind 19e eeuw werd sport beoefend door studenten en de ‘gegoede’ burgerij, zo’n 5 procent van de stadsbevolking. Een tiental sportverenigingen van rond de eeuwwisseling wordt genoemd. In 1914 een schuitenhuis achter de huizen van de Morsweg, het zwembad is in 1907 opgeheven. Er was nog het pontje, een pieremachochel, van Manke Frans voor de overzet naar de Haagweg. De moeilijke eerste tijd, de oorlogsjaren, de wederopbouw, groei en welvaart 1945-1977, het dempen van de Trekvliet, de nieuwe gebouwen, veel foto’s, de roeisport, de wedstrijdsuccessen.

Het boek is te bestellen bij Die Leythe via  nahtanoj.[antispam].@schoutenverpakking.nl en/of via overmaking op NL54INGB0006863738 t.n.v. Stichting Vrienden van -Die Leythe-, € 15,- incl. verzending.   

* Een sfeertekening van het geboorte-jaar 1914, door Gerard Terwiel.

En meer van zijn hand:

* Van der HEIDE 1914-2014

* Honderd jaar roeicostuum

* Het Leycovaat

* Het Clublied

* De Revue's

* De Bootsman

* Terreinen en Gebouwen

* De emancipatie van het 'zwakke geslacht'