dieleythe-banner-vergroot

Beleid & bestuur

Die Leythe 2020

Een belangrijke taak van het bestuur - naast het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging - is het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. In dat licht zijn in 2013 onder de titel 'Die Leythe 2020' vier ambities geformuleerd, die richting gevend zijn voor onze inspanningen en investeringen in de komende jaren. Deze ambities zijn de resultante van een aantal strategische sessies met leden in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013.

Ambitie 1: Die Leythe is een toonaangevende vereniging in het wedstrijdroeien voor junioren.

Ambitie 2: Die Leythe onderscheidt zich als vereniging door een 'actief lidmaatschapsmodel'.

Ambitie 3: Die Leythe biedt haar leden optimale voorzieningen voor het beoefenen van de roeisport.

Ambitie 4: Die Leythe hanteert een instructie- en permissiestelsel dat optimaal is afgestemd op de sportieve doelen van de vereniging en op de wensen van de verschillende typen leden.

Ambitie 1 betekent dat we ieder jaar mee willen draaien in de top van het juniorenroeien, daarin nationale titels behalen en roeiers leveren voor KNRB-uitzending naar internationale kampioenschappen. Om dat te blijven waarmaken moeten we veel aandacht besteden aan het opsporen en opleiden van talenten en het opbouwen en onderhouden van een solide coachkader.

Ambitie 2 betekent simpelweg dat Die Leythe van al haar leden verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het 'runnen' van de vereniging: het verenigingswerk. Nu zijn dan zo'n 150 leden die veel vrije tijd aan de vereniging ter beschikking stellen, in bestuur en commissies en door het geven van instructie, het organiseren van evenementen, etcetera. Dat moeten er zeker 250 worden.

Ambitie 3 gaat over onze gebouwen (en terrein) én over het roeiwater in- en om Leiden. Er is een nadrukkelijke behoefte aan meer ruimte (voor de vloot), en dat zal om veel creativiteit vragen op onze mooie maar krappe locatie. Verder strijdt het bestuur voortdurend voor behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van het roeiwater, in het bijzonder het trainingswater voor onze wedstrijdroeiers.

Ambitie 4 tenslotte is erop gericht zoveel mogelijk maatwerk te leveren voor bestaande en nieuwe leden in instructiemethoden en beschikbare boten. En op het optimaal inzetten van de beschikbare instructiecapaciteit om aankomende leden met een minimale wachttijd te kunnen toelaten tot de instructie.

Het bestuur staat altijd open voor praktische en vernieuwende ideeën die helpen bij het realiseren van deze vier ambities.