dieleythe-banner-vergroot

Beleid & bestuur

Een belangrijke taak van het bestuur - naast het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging - is het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. In dat licht heeft het bestuur in 2022 6 ambities geformuleerd. Hiermee bouwen wij door op de ambities van de besturen voor ons en haken wij aan op de ambities van de KNRB. Deze ambities geven ook richting aan onze inspanningen en investeringen in de komende jaren.

De 6 ambities voor de periode 2023-2028 op een rij:  

  • Accomodatie: concrete plannen voor de nieuwbouw op het Wernink-terrein (uitgevoerd). Indien nieuwbouw niet haalbaar blijkt, dan – parallel – uitwerken van plannen voor verbouwing van de huidige accommodatie (t/m uitvoering).
  • Leden: Die Leythe blijft een brede vereniging qua leeftijdsopbouw en verschillende ‘roeigroepen’. Een laagdrempelige vereniging die openstaat voor iedereen. Wel meer diversiteit in achtergronden.
  • Verenigingswerk: meer mensen die bijdragen aan het verenigingswerk: van ruim 200 naar 350 mensen.
  • Talentontwikkeling: binnen alle onderdelen v/d vereniging wordt aan talentontwikkeling en kennisoverdracht gedaan: topsport, breedtesport, coach- en instructiekader, commissies en bestuur.
  • Activiteiten: de vereniging organiseert activiteiten voor al haar doelgroepen, waarbij naast het roeien ‘samen zijn’ een belangrijk aspect is.
  • Communicatie: brede zichtbaarheid en bekendheid - zowel intern als extern - van de vereniging en haar activiteiten.