Contributie en einde lidmaatschap

Kosten en duur lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt steeds automatisch met één jaar verlengd, tenzij je vóór 1 december van het lopende jaar opzegt bij de secretaris van het bestuur, per brief of per e-mail (secretaris@dieleythe.nl). Je ontvangt een bevestiging van de opzegging.

De kosten van het lidmaatschap voor 2019 bedragen voor:

  • Senioren vanaf 25 jaar: € 289,50 (contributie € 252,00 + KNRB-bijdrage € 37,50)
  • Senioren t/m 24 jaar: € 251,50 (contributie € 214,00 + KNRB-bijdrage € 37,50), zie ook *
  • Junioren (15 t/m 18 jaar): € 235,00 (contributie € 214,00 + KNRB-bijdrage € 21,00), zie ook*
  • Jeugd (9 t/m 14 jaar): € 197,00 (contributie € 176,00 + KNRB-bijdrage € 21,00)
  • Buitengewone leden: € 41,00
  • Minimale bijdrage donateurs € 44,00

* Wedstrijdroeiers betalen de contributie voor senior leden vanaf 25 jaar. Alleen de KNRB-bijdrage verschilt: voor junioren t/m 18 jaar € 21,00 en voor senioren vanaf 19 jaar € 37,50.

Wie lid wordt in april, betaalt 90% , in mei 80%, in juni 70%, in juli 60%, in augustus 50% van vanaf september 40% van de voor dat jaar geldende contributie. Daarnaast is elk lid de volledige KNRB-bijdrage verschuldigd. 

Proeflidmaatschap

Nieuwe leden betalen daarnaast € 35,- administratiekosten. Nieuwe leden zonder roei-ervaring beginnen met een proeflidmaatschap van 3 maanden. De kosten van het proeflidmaatschap bedragen € 75,- voor senioren (€ 60,- voor jeugd en junioren). Als je daarna besluit definitief lid te worden, dan wordt dit bedrag verrekend met de verschuldigde contributie.

Let op: Het proeflidmaatschap gaat na 3 maanden automatisch over in een definitief lidmaatschap, tenzij je zelf binnen de proefperiode schriftelijk opzegt bij de secretaris van het bestuur: secretaris@dieleythe.nl.

Incasso

Het lidmaatschap van Die Leythe betaal je per automatische incasso. Bij inschrijving als lid vul je hiervoor een machtiging in. Je krijgt ieder jaar bericht (per e-mail) voordat de contributie wordt afgeschreven.

Overige kosten

De instructie wordt gegeven door vrijwilligers en ook voor het gebruik van boten berekenen wij geen kosten door. Dit betekent, dat aan de instructie geen extra kosten zijn verbonden.

Als je gaat deelnemen aan wedstrijden of toertochten, dan worden eventuele kosten voor inschrijving, boothuur of boottransport aan je doorberekend. Deze kosten zijn vooraf bekend.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt steeds automatisch met één jaar verlengd, tenzij je vóór 1 december opzegt bij de secretaris van het bestuur, per brief of per e-mail (secretaris@dieleythe.nl). Je ontvangt een bevestiging van de opzegging.

Inleveren sleutel

Als je na beëindiging van je lidmaatschap je sleutel inlevert, ontvang je de € 10 borg terug:

  • Zet je naam en rekeningnummer (en indien afwijkend de naam van de rekeninghouder) op een briefje
  • Doe dit briefje samen met de sleutel in een envelop en plak ‘m dicht
  • Deponeer de envelop in de sleutel-brievenbus. Deze brievenbus hangt in de grote botenloods tussen de dames- en herenkleedkamer in en is gemarkeerd met een sleutelringetje.
  • Na enige tijd krijg je de borg teruggestort.

Ga snel naar

Agenda

Social media

Logo_Twitter_49x40 Logo_Facebook_50x50

Nieuwsarchief

Top