Technische commissie

De Technische Commissie voor het Wedstrijdroeien (TC) bestaat uit de coaches die actief bij het wedstrijdroeien zijn betrokken.

De leden van de TC zien en spreken elkaar vrijwel dagelijks en wisselen ervaringen uit over de aanpak en voortgang bij de verschillende roeiers, roeisters en ploegen. Zoveel mogelijk wordt kennis gedeeld over trainingsaanpak, krachttraining,  indoor en zaken als blessure preventie.

In goed overleg zorgt de TC voor een optimale verdeling van de boten voor de verschillende wedstrijdroeiers/-sters.

Aan het begin van het jaar organiseert de TC de jaarlijkse ouderavond, voor ouders van kinderen die (gaan) wedstrijdroeien en ouders die zich op het wedstrijdroeien willen oriënteren.

De Commissaris Wedstrijdroeien is voorzitter van de TC, vertegenwoordigt het wedstrijdroeien in het Bestuur en is ook de interne en externe contactpersoon.  De Wedstrijdcommissaris verzorgt de inschrijvingen voor wedstrijdroeiers via het KNRB inschrijfsysteem en regelt het botentransport, waar mogelijk met een van de eigen botenwagens.

Voor de scouting van jong talent en het aanleren van roeitechniek onderhoudt de Commissaris nauw contact met de Jeugd-.en Juniorencommissies.

De Commissaris Wedstrijdroeien neemt altijd deel aan het reguliere overleg van de Commissie ROW, waar de interesse in het wedstrijdroeien voor veteranen c.q. masters de laatste jaren sterk stijgende is. Meer informatie over het wedstrijdroeien vindt je hier.


Ga snel naar

Agenda

Social media

Logo_Twitter_49x40 Logo_Facebook_50x50

Nieuwsarchief

Top