Mieke Veenenbos benoemd tot erelid

Mieke Veenenbos erelid 21-11-14Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 november jl. is Mieke Veenenbos bij acclamatie benoemd tot erelid van Die Leythe. Mieke is, met een korte onderbreking, lid van Die Leythe sinds 1965. In de voordracht van het bestuur werden haar bijzondere verdiensten voor Die Leythe opgesomd, waaronder een tienjarig bestuurslidmaatschap als commissaris Afroeien, de herziening van het Permissiestelsel, tientallen jaren actief lid van instructie- en examencommissies, mede-organisator van vele recreatie- en toertochten in binnen- en buitenland. In haar dankwoord beloofde Mieke niet op haar lauweren te gaan rusten maar zich te blijven inzetten voor Die Leythe!

Posted in Instructie, Nieuws, Uitgelicht

Ga snel naar

Nieuwsarchief

Top