blikkenlijst 2005-2006

Jaaverslag 2005

Dankzij goed overleg met jeugd- en juni- orencommissie is de doorstroom van jeugd naar junioren verbeterd. Dit heeft in 2005 geresulteerd in een toename met twintig junior-wedstrijdroeiers. Daartegenover staat, dat drie senioren ons hebben verlaten en hun heil bij Aso- pos/De Vliet hebben gezocht.
Ook boekten de wedstrijdroeiers zowel nationaal als internationaal (in Gent) successen. Nienke van Zijp werd door de KNRB gevraagd om als coach de KN- RB-vier (J18) te begeleiden naar de Coupe de la Jeunesse. Daarnaast volgt een coach de coachcursus B van de KN RB.
De veteranen-wedstrijdroeiers (in 2005/2006 zijn dat er vijf) krijgen nu ondersteuning in de vorm van een vertegenwoordiger in de Technische Com- missie. Ook worden wedstrijdskiffs aan hen toegewezen. Hiermee proberen we de druk op de scull-3 skiffs te verminderen.
In 2004 werden de indoor-trainingen voor junioren en veteranen op proef samengevoegd; dat werd in 2005 definitief doorgevoerd.

Jaarverslag 2006

Terugkijkend op 2006 kan de conclusie worden getrokken, dat er dat jaar ook op wedstrijdroeigebied weer veel is gebeurd. Zo heeft wederom een erg grote afvaardiging Die Leythe wedstrijdroeiers en coaches haar kwaliteiten kunnen demonstreren op de Coupe de la Jeunesse en op de Junioren Wereld Kampioenschappen. Tim Christen, Michiel Brunet, Nicole Beukers en Tess Ouwekerk zijn gehuldigd door de gemeente Leiden als Nationaal Junioren kampioenen. Nicole is uitgeroepen tot Sportvrouw van Leiderdorp en Jan Klerks is gehuldigd door het Leids Sport Fonds voor zijn prestaties als coach.
Het hele wedstrijdseizoen door hebben de junioren veel wedstrijden gevaren en is met wisselend succes op nationaal, maar ook internationaal niveau gepresteerd. Op de Coupe de la Jeunesse, die dit jaar in Groningen werd georganiseerd, zijn Tess en Nicole in de prijzen gevallen. De da mes werden gecoached door hun eigen Die Leythe-coach, Meindert Lippits. Daarnaast startten Robbe Stolk, Folkert Kool en Cas van Niel in de acht en ook zij werden gecoached door een Die Leythe- coach: Gerrit Jan van der Bent. Helaas geen medaille voor deze heren, maar wel een bijzonder leerzame ervaring.
Op de Junioren Wereld Kampioenschappen, dit jaar op de Bosbaan georganiseerd, hebben Tim en Michiel in de acht geroeid met wisselend succes in een sterk bezet veld. Nienke van Zijp coachte de jongens dubbelvier. Ook was een oudgediende van Die Leythe, Rob Robbers, weer actief om samen met Marion Sierat leiding te geven aan het coachteam voor de Coupe en het WK. Hierbij werden de sporters en coaches ondersteund door Bas Labordus en Tim de Boer.
Naast al deze successen bij de junioren was er dit jaar een grote groep wedstrijd- roeiers en coaches actief om te werken aan de successen van de toekomst.

Nationale overwinningen
10Ergohead Heineken Randstad Regatta
ARB NK
November vieren NKIR Internationale activiteiten Gent
Coupe de la Jeunesse
Junioren WK
M 16 Nicole M 16 4x+ Nicole, Ine J16 1x Jesse J18 4- combi Tim J18 2x Cas, Chris M6 2x Sanne, Rosa M18 2x Nicole M18 2x Ine, Marleen M18 1x Tess J18 2x J18 8+ combinatie KNRB Tim, Michiel M18 2x KNRB Tess, Nicole M16 2x Daphne, Marl een DN 4+ Tess M16 Nicole
Overwinning M18 2x Tess, Nicole Drie J18 in KNRB-acht Folkert, Cas, Robbe M18 2x Brons
Nicole, Tess M18 in KNRB-acht brons Nicole, Tess Twee J18 in KNRB- acht Tim, Michiel


Top