Werkzaamheden coachpad Korte Vliet (Leidse kant)

Bestemd voor de gebruikers van het coachpad aan de Leidse zijde van de Korte Vliet:

Wij ontvingen bijgaand bericht van de gemeente Leiden

Tijdens werkzaamheden deel paden niet bruikbaar

maandag 6 mei 2019 in Korte Vlietzone

De firma Krinkels uit Wateringen is begonnen met het opbreken van de paden in het Korte Vlietpark. Beide paden worden tegelijk opgebroken, in vier fases. Het park is ca. 1 km lang en in elke fase wordt over een lengte van 250 meter gewerkt. Het werken aan beide paden tegelijk, houdt in dat de paden tijdens de uitvoeringsfase niet bereikbaar zijn voor bezoekers en dat het park gesloten is daar waar het niet veilig is. Voor fietsers plaatsen we een omleiding over de Schubertlaan, wandelaars kunnen het park gebruiken op plekken die door de aannemer worden aangegeven.

Voor het opbreken van de paden is een graafmachine nodig en daarnaast rijden er grondkarren aan en af voor transport van het vrijgekomen materiaal. Het zand dat uit het bestaande tegelpad vrij komt, wordt gebruikt in de opbouw van het nieuwe bredere asfaltpad. Zo is er minder transport en gebruiken we de bouwstoffen optimaal. Voor de nieuwe fundering voert de aannemer nieuw funderingspuin aan. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de paden leggen we ook het bijenlint langs het pad aan. De grond wordt voor het inzaaien afgegraven en gemengd met zand, zodat de ondergrond beter geschikt is voor het nieuwe mengsel. Een brede strook van het park wordt dus bewerkt, waardoor het park op de plaats van de werkzaamheden niet open gehouden kan worden.

Voor het opbreken en weer aanbrengen van de verharding hebben we naar inschatting 2 weken per fase nodig. In totaal duren deze werkzaamheden 2 maanden. De asfaltverharding wordt aan het eind van deze periode in één keer aangebracht. Vanaf begin juli zijn de nieuwe paden naar verwachting weer bruikbaar.

De gemeente Leiden heeft in de plan- vormingsfase naast omwonenden ook gebruikers van het Korte Vlietpark, zoals Die Leythe en Njord, bij de planvorming betrokken. Daarbij heeft men oog gehad voor onze wensen inzake het gebruik van het coachpad. De beoogde “vergroening” heeft voor ons gebruik van de coachpaden geen nadelige gevolgen.

Tot het tijdstip dat de werkzaamheden zijn afgerond – begin juli –  is hinder onvermijdelijk. Advies: gebruik de  coachpaden aan de zijde van Voorschoten.

Het plan is op de site van de gemeente Leiden te zien: https://gemeente.leiden.nl/bestanden/projecten/korte-vlietzone/difinitief-ontwerp-korte-vliet-park.pdf

Posted in Nieuws

Ga snel naar

Nieuwsarchief

Top