Sportakkoord Leiden

Begin 2019 werd de toenmalig voorzitter van Die Leythe, Barend van Kouterik benaderd of hij betrokken wilde zijn bij het opstellen van het lokaal sportakkoord. Toen ik in Mei het stokje van Barend overnam, heb ik ook de bemoeienis met het sportakkoord Leiden, overgenomen.

Met het sportakkoord Leiden hebben de betrokken partijen de intentie uitgesproken een bijdrage te gaan leveren aan de gezamenlijke ambitie dat alle inwoners een leven lang kunnen sporten en bewegen. Van de 6 ambities die in het landelijk sportakkoord staan, hebben we in November 2019 er in Leiden 4 overgenomen te weten: 

  • Sport en bewegen voor iedereen
  • Vitale sportaanbieders
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Topsport die inspireert

Deze ambities zijn in werkgroepen uitgewerkt. In deze werkgroepen zijn uiteindelijk 44 acties benoemd. Het is de bedoeling dat in de komende 3 jaar deze acties worden gerealiseerd. Zelf ben ik de trekker geweest van de werkgroep “Topsport die inspireert.”

Wat ontzettend leuk is van dit sportakkoord Leiden, is dat allerlei partijen bij elkaar komen en gaan samenwerken. Je moet denken aan welzijnsinstanties, gemeente, sportverenigingen, scholen etc. Er zijn nu 44 partijen bij betrokken, maar dat zal in de uitvoering nog meer worden. Het is niet zozeer dat er allerlei grootse nieuwe plannen zijn gemaakt, maar er is veel meer de verbinding gezocht en er gaat veel meer samen gewerkt worden tussen de verschillende partijen.

Op 26 juni heeft het college akkoord gegeven voor de uitvoering van het sportakkoord.

De gemeente krijgt de komende 3 jaar elk jaar 60.000 euro om het sportakkoord te realiseren.

Op 7 juli werd het akkoord feestelijk ondertekend, Die Leythe staat er goed op, want op het bord waarop de handtekeningen voor het startsein voor uitvoering gezet werden, staat een ploeg van Die Leythe.

Wil jij betrokken zijn bij de uitvoering van de ambities, meld jij bij mij aan. Het is echt ook leuk om buiten Die leythe iets in Leiden te kunnen doen.

Talitha van Haasteren, Voorzitter

Posted in Nieuws

Ga snel naar

Nieuwsarchief