Resultaten ledenenquête gepubliceerd

Resultaten ledenenquête gepubliceerd

De ledenenquête over de Accommodatie Optimalisatie heeft een zeer hoge respons opgeleverd: maar liefst 364 leden hebben de enquête ingevuld. Naast het beantwoorden van de gesloten vragen zijn er meer dan 1000 antwoorden op open vragen ingezonden. Dit levert ons zeer waardevolle informatie op voor het accommodatiebeleid.

Op de informatieavond van 14 maart jl. zijn de resultaten gepresenteerd. Leden van Die Leythe kunnen de presentatie én de integrale resultaten van de enquête nalezen op het besloten deel van de website: https://www.dieleythe.nl/werkgroep-accommodatie-optimalisatie-wao/