Nieuw activiteitenoverzicht op mijn.dieleythe.nl

Nieuw activiteitenoverzicht op mijn.dieleythe.nl

Op mijn.dieleythe.nl vind je nu een activiteitenoverzicht van alle activiteiten en wedstrijddata.
Vanaf het winterseizoen zie nu ook wanneer de bar open is. In de agenda staat “Bar open…”.