Ledenenquête Accommodatie Optimalisatie: deadline 22 februari

Alle leden hebben per e-mail op 14 februari een uitnodiging ontvangen om de ledenenquête Accommodatie Optimalisatie online in te vullen. Met deze enquête willen wij de leden raadplegen over de capaciteit en de kwaliteit van onze huidige accommodatie en vloot. De uitkomst van deze enquête levert belangrijke informatie op voor het uitstippelen van ons accommodatiebeleid en voor de besluitvorming over investeringen.

  • De deadline voor het invullen van de enquête is vrijdag 22 februari 22.00 uur.
  • Leden die geen enquête hebben ontvangen kunnen een e-mail sturen naar voorzitter@dieleythe.nl; zij krijgen de uitnodiging alsnog toegezonden.
  • Voor leden die de enquête niet online kunnen of willen invullen zijn er papieren exemplaren aanwezig op het mededelingenbord in de sociëteit; de ingevulde enquête kan in de bestuursbus (naast de lockers) worden gedeponeerd.
  • de mogelijkheid bestaat dat bij sommige leden de uitnodiging in de SPAM-map van hun e-mail is beland; als dat is gebeurd, haal de uitnodiging eruit en vul de enquête alsnog in.

Er hebben nu – dinsdagmiddag 19 februari – reeds 260 leden gereageerd. Wij hopen dat de respons de komende dagen nog aanzienlijk hoger zal worden.

De resultaten van de enquête zullen op de eerstvolgende informatieavond op 14 maart a.s. worden gepresenteerd; er is dan uitgebreid gelegenheid voor discussie.

Posted in Bestuursmededeling, Nieuws

Ga snel naar

Nieuwsarchief

Top