Bericht voor roeiers en coaches

De Churchillbrug krijgt een uitgebreide onderhoudsbeurt, onlangs is daarmee al een bescheiden start gemaakt in het beweegbare bruggat.
Details vind je verderop in dit bericht.
Voor de roeiers betekent dit: niet door het beweegbare bruggat varen, en opletten bij de doorvaart van de vaste doorvaartopeningen. Die openingen blijven wel doorvaarbaar, maar kunnen tijdelijk minder breed zijn. Daarnaast wordt de brug bijna twee maanden compleet afgesloten voor wegverkeer – van 20 juli tot en met 14 september. Voor coaches betekent dit bijna twee maanden omfietsen via de Rijnzichtbrug.

Albert Kingma
Commissaris terreinen & gebouwen Die Leythe


Churchillbrug deze zomer bijna twee maanden dicht voor wegverkeer.
De Churchillbrug tussen de Churchilllaan en de Dr. Lelylaan krijgt deze zomer een opknapbeurt. De werkzaamheden beginnen op maandag 20 juli en duren tot en met maandag 14 september. In deze periode is de brug afgesloten voor al het wegverkeer. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het beweegbare deel van de brug, de volledige stalen bovenbouw, de elektrotechnische installatie en de aandrijving.

Omleidingen
Tijdens de brugafsluiting zorgen omleidingsroutes ervoor dat woningen, bedrijven en winkels bereikbaar blijven. Voor automobilisten en vrachtverkeer gaat de belangrijkste omleidingsroute via de Willem de Zwijgerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de nabijgelegen Rijnzichtbrug. Alle omleidingsroutes staan op informatieborden aangegeven.

Beperkingen voor scheepvaart
Omdat de werkzaamheden gedeeltelijk vanaf het water en gedeeltelijk vanaf de kade worden uitgevoerd, zijn er ook voor de scheepvaart beperkingen. Tijdens de voorbereidings- en de uitvoeringsperiode van 15 juni tot en met 14 september kunnen er geen vaartuigen onder het beweegbare deel van de brug door varen. Grote vaartuigen, waarvoor de brug normaal gesproken open moet, kunnen de Churchillbrug dus niet passeren. Kleinere vaartuigen kunnen gebruik maken van de drie doorgangen onder de vaste delen van de brug. De hoogte is hier 2,40 meter. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.leiden.nl/churchillbrug.
Posted in Nieuws

Ga snel naar

Nieuwsarchief

Top