Algemene Ledenvergadering donderdag 29 november 20.00 uur

Op de komende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur de leden vragen in te stemmen met de uitwerking van het schetsplan voor de verlenging van de botenloods en de bouw van nieuwe kleedkamers in een kelder onder de wherryloods en werkplaats. Tijdens de informatiebijeenkomst op 15 november zijn de verschillende varianten toegelicht en is een eerste opzet voor de financiering gepresenteerd. De presentatie en het verslag van 15 november zijn bij de vergaderstukken op de website gepubliceerd.

Er zijn drie stukken voor de agenda ingediend door de leden: (1) een voorstel over contributieverhoging. (2) een voorstel over verbetering/vergroting van bar en keuken/pantry en (3) een voorstel inzake nader onderzoek over noodzaak/wenselijkheid, alternatieven en draagvlak inzake investering in accommodatieverbetering. Deze voorstellen zijn eveneens bij de vergaderstukken gepubliceerd op het besloten deel van de website: vergaderstukken ALV 29 november 2018

De Lustrumcommissie #105 zal een presentatie geven van de geplande festiviteiten en andere lustrumactiviteiten in 2019.

Verdere agendapunten zijn de begroting 2019, de aanpassing van het botenplan 2019 en de benoeming van de nieuwe penningmeester.

Het bestuur nodigt alle leden uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen.

Posted in Bestuursmededeling, Nieuws

Ga snel naar

Nieuwsarchief

Top